Rekrutacja 2017

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI
na rok szkolny  2017/2018

 

Od 16 lutego 2017 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola nr 2 w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie na rok szkolny 2017/2018.
Wniosek i załączniki   można pobrać ze strony internetowej przedszkola http://www.bajeczka-jarocin.pl  i szkoły oraz w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 4 w godz. od 8:00-15:00.
Wniosek  wraz z załącznikami należy złożyć do 28 lutego 2017 r. w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 4 w w/w godzinach.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w ZS nr 4 w Jarocinie w roku szkolnym 2017-2018
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszko[...]
Dokument PDF [46.8 KB]
Załącznik nr 1 - Oświadczenia
załącznik nr 1.pdf
Dokument PDF [34.3 KB]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola
załącznik nr 2.pdf
Dokument PDF [34.5 KB]

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

16.02.2017 r. – 28.02.2017 r.

 

15.03.2017 r. - 20.03.2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1.03.2017 r. – 3.03.2017 r.

 

23.03.2017 r. –

27.03.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola.

6.03.2017 r.

30.03.2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

7.03.2017 r. – 9.03.2017 r.

31.03.2017 r. – 3.04.2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc

10.03.2017 r.

4.04.2017 r.